Ενημέρωση για τις Μονάδες Π.Φ.Υ. που λειτουργούν Δ. Αττική και Πειραιά

Κέντρα

Οδοντιατρική περίθαλψη από τους Γιατρούς του Κόσμου

 

Σχολές Γονέων από την Ενωση Ελλήνων Φυσικών

Συλλογή Καπάκια από μπουκάλια

Παιδικές Κατασκηνώσεις