Η βιβλιοθήκη του σχολείου είναι ανοιχτή Δευτέρα έως Παρασκευή στο 2ο, 3ο και 4ο διάλειμμα.

Υπεύθυνη βιβλιοθήκης: Σταυρούλα Κυριαζοπούλου