ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το σχολείο κατά τη θερινή περίοδο θα παραμένει ανοικτό για το κοινό κάθε Τρίτη (εκτός της 15ης Αυγούστου, οπότε θα είναι ανοικτό την επομένη, Τετάρτη 16/8), από τις 08:45 – 13:15.

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων σχετικά με τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, θα είναι ανοικτό για τους ενδιαφερόμενους από τις 08:30 – 13:30

α) την Πέμπτη 6/7/17

β) την Παρασκευή 14/7/17

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 πραγματοποιείται η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στο σχολείο για την παραλαβή κωδικού, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν για την επίσκεψη τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr , όπου θα έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν σε πρώτο στάδιο το Μ.Δ. και να κάνουν προσωρινές προτιμήσεις. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών θα μπορούν να τροποποιήσουν το προσωρινό Μ.Δ. και να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή του. Επίσης, μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορεί κάποιος υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, αφού απευθυνθεί στο Λύκειό του, να ακυρώσει το οριστικοποιημένο Μ.Δ. και να υποβάλει νέο. Η ίδια χρονική προθεσμία (έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017) ισχύει και για τους υποψηφίους που θα κάνουν χρήση του 10%, οι οποίοι για την παραλαβή κωδικού θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Για τους υποψηφίους με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ετών 2015 ή 2016

Α) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και

Β) Πρότυπο τίτλο απόλυσης

Για τους υποψηφίους με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ έτους 2016

Α) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και

Β) Βεβαίωση συμμετοχής έτους 2016

 Στο Σχολείο μας την Τρίτη 27/6/2017 η κα Μπιλανάκη υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ θα είναι στο σχολείο μας για Ομαδική Ενημερωτική Συνάντηση και οδηγιές σχετικά με την συμπλήρωση του Μ.Δ.

ΤΡΙΤΗ 27/6 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6: Αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογικών στοιχείων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (όχι όμως και των Ειδικών Μαθημάτων) των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 Αιτήσεις αναβαθμολόγησης γίνονται εντός 3 εργασίμων ημερών από της ανακοινώσεως των τελικών αποτελεσμάτων με την καταβολή του προβλεπόμενου παράβολου για κάθε γραπτό.

 Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου