Ερευνητικές Εργασίες Β' τετραμήνου

Α' τάξη

"Διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία"     [αρχείο]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τζούλια Γρυμπορούνη, ΠΕ06

 

"Σύγχρονες μορφές βίας με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι νέοι στη διάρκεια της σχολικής τους ζωής και όχι μόνο"    [αρχείο]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σταυρούλα Κυριαζοπούλου, ΠΕ05

 

"Το παιχνίδι στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού: Από τα πεντόβολα στο LOL"    [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Γεωργία Ρούση, ΠΕ13

 

"Πρωτοποριακές καλλιέργειες στην Ελλάδα"    [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Κατσιρούμπα, ΠΕ12.01

 

"Η εξέλιξη της τεχνολογίας"    [αρχείο]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Παπασημακοπούλου, ΠΕ19

 

Β' τάξη

 

"Οι Ολυμπιακοί αγώνες του παρόντος και του παρελθόντος"    [αρχείο]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σταυρούλα Κυριαζοπούλου, ΠΕ05

 

"Είδη της μουσικής και πώς επηρεάζουν την ψυχολογία μας"     [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Κατσιρούμπα, ΠΕ12.01

 

"Θέατρο και θρησκεία"    [αρχείο1, αρχείο2]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σάρρα Θηλυκού, ΠΕ01

 

"Ο κινηματογράφος στη ζωή μας"     [αρχείο]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Ματθέ, ΠΕ19

 

"Ο ρόλος της διαφήμισης στη ζωή μας"    [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τζούλια Γρυμπορούνη, ΠΕ06

 

 

Ερευνητικές Εργασίες Α' τετραμήνου

Α' τάξη

"Λονδίνο-Αθήνα: συγκρίνοντας δύο σύγχρονες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες"     [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4, αρχείο5]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τζούλια Γρυμπορούνη, ΠΕ06

 

"Η ενδυμασία στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο"     [αρχείο]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σταυρούλα Κυριαζοπούλου, ΠΕ05

 

"Τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα"     [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Γεωργία Ρούση, ΠΕ13

 

"Το νερό, πηγή ζωής και ενέργειας"     [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Κατσιρούμπα, ΠΕ12.01

 

"Είδη Φωτογραφίας"     [αρχείο]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Παπασημακοπούλου, ΠΕ19

 

Β' τάξη

"Σύγχρονοι Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς και πολιτική"     [αρχείο]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σταυρούλα Κυριαζοπούλου, ΠΕ05

 

"Παραγωγή βιοκαυσίμων"     [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Κατσιρούμπα, ΠΕ12.01

 

"Γυναίκα και θρησκείες"     [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Σάρρα Θηλυκού, ΠΕ01

 

"Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη"     [αρχείο, ιστολόγιο (blog)]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Ματθέ, ΠΕ19

 

"Μελετώντας πτυχές της κοινωνικής ζωής και του πολιτισμού των Άγγλων"     [αρχείο1, αρχείο2, αρχείο3, αρχείο4]

Yπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τζούλια Γρυμπορούνη, ΠΕ06