Α' Τετράμηνο

Α' Λυκείου

Καλλιτεχνική ανάπτυξη στην περιόδο της Αναγέννησης                Υπεύθυνη κ. Κουμπουρά

Ελληνες του 20ου αιώνα που διέπρεψαν στο εξωτερικό                Υπεύθυνη κ. Κατσιρούμπα

Κοινωνικοποίηση στη εφηβοία                 ι                                Υπεύθυνη κ. Ανδρικοπούλου

Ρομποτική                                                                            Υπεύθυνη κ. Κατσιρούμπα

Β' Λυκείου


Πράσινες στέγες                                                                                                    Υπεύθυνη κ. Κατσιρούμπα

Θρησκέία και επιστήμες                                                                                           Υπεύθυνη κ. Θηλυκού

Κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής  κρίσης και η επίδραση τους στις τέχνες                    Υπεύθυνη κ. Κουμπουρά

Φυσικοί πόροι                                                                                                       Υπεύθυνη κ. Κατσιρούμπα

B' Τετράμηνο

Α' Λυκείου

Μύθοι και Ιστορίες                Υπεύθυνη κ. Κουμπουρά

Ελληνες εξωτερικού              Υπεύθυνη κ. Κατσιρούμπα

Εφηβοι                              Υπεύθυνη κ. Ανδρικοπούλου

Ρομποτική                          Υπεύθυνη κ. Κατσιρούμπα

Β' Λυκείου


Τεχνλογία και Μουσική           Υπεύθυνη κ. Κατσιρούμπα

Ελευθερία της έκφρασης         Υπεύθυνη κ. Θηλυκού

Οικονομική Κρίση                   Υπεύθυνη κ. Κουμπουρά

Προσωπικότητα και τέχνη        Υπεύθυνη κ. Κατσιρούμπα